گفتارنیوز در پی گفتارحق

چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024 ساعت ×

برچسب » بنر

مطالبه مردم؛ جمع آوری و جلوگیری از نصب بنر های تشکر از مسئولین با هزینه بیت المال
9 ماه قبل

مطالبه مردم؛ جمع آوری و جلوگیری از نصب بنر های تشکر از مسئولین با هزینه بیت المال

یکی از مخاطبین گفتارنیوز با ارسال پیامی از بنر های متعدد تقدیر و تشکر بعضا با اهداف انتخاباتی انتقاد کرد.