عدم همکاری یا ممانعت از بازرسی مأمورین مجاز یا ناظرین فنی اداره کل ورزش و جوانان، افزایش تعرفه، عدم تمدید به موقع پروانه باشگاه، عدم رعایت شعائر و شئون اسلامی به نحوی که اثرات منفی داشته باشد و آسیب جدی به حیثیت جامعه ورزشی وارد کرده باشد، از جمله مهمترین تخلفات باشگاههاست که جرائمی چون لغو دائم پروانه و تعطیلی ۲ ماهه باشگاه‌ها را در پی خواهد داشت.

مردم و علاقه مندان به ورزش شکایت خود در حوزه‌های تعرفه، عفاف و حجاب، مکمل‌ها، تمدید پروانه، داروهای نیروزا و بهداشت باشگاه‌ها را به سامانه سامد، رسیدگی به شکایات، سایت www.111.ir و یا با شماره تماس بازرسی یا امورباشگاههای اداره کل ورزش و جوانان گیلان اعلام کنند.

مردم همچنین می‌توانند برای رسیدگی به شکایات خود با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل به شماره ۳۲۳۴۵۹۹۳ و امور باشگاه‌ها به شماره ۳۲۳۳۱۴۹۷ تماس بگیرند و یا به ادارات ورزش و جوانان شهرستانها مراجعه کنند.