به گفته بهروزی فر بر اساس این مصوبه، کلیه کسانی که در دستگاه‌های اجرائی حداقل دو سال تمام‌وقت و پاره‌وقت در قالب نیروهای شرکتی، حجمی، طرحی، پیمانکاری… سابقه خدمت مستمر داشته باشند به استخدام ( قرارداد کار معین) درخواهند آمد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که از طراحان طرح ساماندهی کارکنان دولت بوده، گفت: با اجرای این طرح کارکنان دولت تقریباً از حقوق یکسانی برخوردار خواهند شد و بین آن‌ها تبعیضی نخواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت گامی مهم در جهت تضمین امنیت شغلی کارکنان دانست و افزود: دولت بعد از تایید شورای نگهبان موظف است کلیه نیروهای شاغل و تمام وقت خود را به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کند.