رضویان ضمن تشریح وظایف شورای شهر رشت به مهمترین سوال دانش آموزان در مورد بودجه شهرداری و نحوه استفاده آن در اداره شهر پاسخ داد و گفت: برای داشتن شهری پویا و توسعه یافته نیازمند تفاهم و توافق بر مفاهیم توسعه، سیاست گذاری سنجیده با برش های زمانی قابل ارزیابی، ثبات و هم آهنگی آحاد مدیریت  برای حل مسائل شهر و سوق دادن آن به سوی کهکشان توسعه هستیم.

عضو شورای شهر رشت با بیان این مطلب که امسال بودجه شهر رشت معادل ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان است گفت: این رقم با تناسبی معین از اجرای طرحهای عمرانی و هزینه های جاری به موضوعاتی چون حمل و نقل و ترافیک، ایمنی و مدیریت بحران، مسائل اجتماعی و فرهنگی، موضوعات کالبدی و شهرسازی، بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقای خدمات شهری اختصاص یافته است.